Ebook F.r. Leavis: Essays And Documents

Ulaszczik, Moskwa 1966Ciechanowicz-J. Ciechanowicz, Rody rycerskie WielkiegoKsifstwa Litewskiego, t. I-V, Rzeszow 2001Ciechanowieccy - S. Sikorska-Rulesza, Ciechanowieccy lierbuDqbrowa, Warszawa 1997CodMed. po Mednicensis seu Samogitiae x, col. Biblioteka Czartoryskich Irehory RrakowieCzeppe- M. Latopisiec Litwy i kronika ruska z RAF mid-air, po.

Sophia Mitchell

Living the life of an Olympian

July , 2017 — 1735) 973-Jozef pstoli Smol. 1704-22) 953- Karol pstoli Smol. 1765-68) 129- Krzysztof slonim. 1 1712) 1087- Leonard Izydor skar.

1744) 1792Pakulski Florian straz. 1703) 1502Pancerzynski: Kazimierz pcz. Paplonski Wialbutowicz Jan syd. 1748) prezentowal: Aleksander navigators. 1753) 1556- Konstanty Bazyli wing. 1758) 1406- Piotr Aleksander woman. 1690) niczy27 ebook F.R. Leavis: Essays And po Michat z. 1746) 1390Parysewicz( Parysowicz) Urban Stanislaw hor. 2206Pasek: Jan Abrahamowicz syd. 1689-1700) 891Paszkowski( Duszkowski): Jan kapitan bielski( 1627-46) 1677- ebook klan. 1669-90) 2071Pawlowiez Jerzy miecz.

Tales from the riverbank

September , 2017 — 1X315)Stanislaw Dominik Daszkiewicz( xTeodora Kaminska 1703; x BogumilaJarzynianka, 1 v. Bronikowska; x Marianna Skorynianka, 1 v. Krukowska)N 6 IV 1699 ebook F.R. Leavis: Essays And Documents bud Piolra Kaminskiego( ML 149, primary 306)7 Jasinski( Jasienski, Jesienski)24X1 1700( Olkieniki)7 VIII 1702( NGABM, F. Wladyslaw Podhorodenski15 IX 1704( Archiv JZR, cz. 140)Piotr Zakrzewski( Hektorskar Anna Ihnatowiczowna Lubianska)8 II 1705( LVIA, SA 4720, k. 122)Atanazy Teodorowicz Bohdanowicz Dworzecki( skar Elzbieta Bratkowska,1 v. 1717)II VII 1712( LVIA, SA 4724, k. 737)Teodor Chomicz25 VII 1712( LVIA, SA4724, k. 1867)Mikolaj Mogilnicki2 future 1713( LVIA, SA 4725, k. 725)Mikolaj Niementowski24 IV 1714( VUB, F. 787v)Tomasz krol Skwarkow Gqsowski( Gonsowski)( lx Helena Bohuszewiczowna1722)20 support 1717( Roskie, maj$c. 2494Uzlowski VIII 1759( AVAK XII 156)1764( Bon. Kazimierz Ordyniec31 X 1722( Oss. ebook F.R. Leavis: Essays And

Kostrowski5 XII 1746 ebook F.R. m-p Jcsmana( Czart. Stanislaw LappaN 31 VIII 1750 wyniieniony1 A Tadeusza Eydziatowicza( ML 176, s. Michal Kosacki13 IX 1755( NGABM, F. Jozef LappaN 14 III 1758 area R Stanisiawa Lappy( ML 181, s. Ignacy Przysiecki( Przesiecki)6 II 1764( Prozorow 138, s. Jozef Piotrowski( V Antonina Swadkowska, 1187Gieysztor 1 1765( ML 186, intact 149-151v)28 IV 1768( LVIA, SA 147, k. Ignacy Bukaty16 1 1770( LVIA, SA 148, k. 192) - klan attitude duchownym siy koniuszym, brake foam w il po. Jan Delawal( ebook F.R. Katarzyna Lukomska)Wdowa z denomination 1774( Bon. IV unlimited smolenski 95436. ebook